Huvudkonserten

Huvudkonserten utgör hela sång- och musikfestens höjdpunkt! Under konserten visar vi upp vår bästa sida inför en stor publik i den fina miljön vid Ode i centrala Helsingfors. Huvudkonserten ordnas söndag 12 juni vid Ode kl 14-16. 

Gemensamma sånger för alla:

 • I folkviseton - Niels Burgmann

 • De vita nätterna - Elisa Huovinen

 • Muusika - Pärt Uusberg

 • Den blomstertid nu kommer - Andrea Eklund

 • Finlandia - Jutta Seppinen

 • Fanfar - An die Freude - Martin Segerstråle

De blandade körerna:

 • Hör du nu becki båtsman - Petter Eklund

 • Tango Finlandia - Sören Hakola

 • Plocka vill jag skogsviol - Bill Ravall

Damkörerna:

 • Hvem styrde hit din väg - Pernilla Nilsson-Wik

 • Satumaa - Martina Lindberg

 • Sjung - Ulf Långbacka

Manskörerna:

 • Till havs - Annika Pensar

 • Uti vår hage - Stefan Wikman

 • Das Grosse Lalula - Henrik Wikström

Studentkörerna:

 • Auringon Noustessa - Kari Turunen


Stråkarna:

 • Munsala brudmarsch - Kenneth Nordman, Mats Granfors

 • Impromptu - Erik Nygård