Anmälan till sångfesten sker 1.10-31.10!

Sång- och musikfesten ordnas 9-12 juni 2022 i Helsingfors. Till hösten är det dags att anmäla sig till Festival 22.

Anmälan för förbundsanslutna körer och orkestrar sker liksom senast i förbundets medlemsregister Desky 1.10-31.10.2021.

Varje ensemble sköter internt insamlingen av personliga anmälningar från sina medlemmar och registeransvariga matar sedan in anmälningarna i Desky. Det är alltså på ensemblernas eget ansvar att samla in deltagarinformationen från sina medlemmar. Det är möjligt att justera anmälan i Desky fram tills den 1 mars 2022. Du kan alltså lägga till/ta bort personer samt justera anmälningsinfon ända fram tills dess. Notera dock att anmälningsdeadline för alla ensembler är den 31 oktober!

Fakturering sker i mars 2022.

För tydlighetens skull behöver FSSMF få in anmälningar på nytt. Fjolårets anmälningar gäller alltså inte längre.


ENSEMBLER som inte hör till förbundet anmäler sig här: festival22.fi/anmalensemble.

ENSKILD DELTAGARE som inte hör till förbundet anmäler sig här: festival22.fi/anmalenskilddeltagare

Anmälan pågår 1.10-31.10.2021.


Håll koll på festivalens webbsida www.festival22.fi där du hittar den senaste informationen om sångfesten.